Welcome!

 

This is the primary web presence of Therese Örnberg Berglund, postdoctoral researcher and lecturer at the Department of Culture and Communication at Linköping University.

 

Here you can find information about my research, dealing with second language acquisition and digitally-supported communication, and learn about my applied research interests, concerning ICT for learning and Interaction Design. You can download some related articles, and also find information about current and previous activities and presentations. You can also find out how to get in touch with me.

 

My teaching is primarily in English linguistics, where I give courses in applied linguistics (discourse and conversation analysis, first and second language acquisition), grammar, translation and phonetics.

 

Let me know if you have any questions or comments!

 

 

 

Välkomna!

 

Detta är Therese Örnberg Berglunds huvudsakliga närvaro på

nätet. Jag är verksam som postdoktor och gästlektor vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet.

 

Här kan du hitta information om min forskning som rör andraspråksinlärning och kommunikation i och via nya medier, samt läsa om mina tillämpade forskningsintressen, och då särskilt IKT och lärande och interaktionsdesign. Du kan ladda ner sådant jag skrivit på dessa ämnen, och hittar också information om aktuella och tidigare aktiviteter och om presentationer jag hållit liksom kontaktuppgifter.

 

Min undervisning är främst i engelsk språkvetenskap i kurser som tillämpad lingvistik (diskurs- och samtalsanalys, första- och andraspråksinlärning), grammatik, översättning och fonetik.

 

Hör av dig om du har några frågor eller kommentarer!